Välkommen till Mammografienheten i Norrbotten.
Här kan du omboka eller avboka din tid för mammografi hälsokontroll.
  Har du frågor, ring mammografienheten 0920-28 28 42.
 
  Logga in med personnummer och din unika kod som du fått i kallelsen.
Personnummer: ååmmddxxxx  
Inloggningskod: Se Kallelse